ENBENSUTFALL, 12 ST PER BEN

Viktklubb - - Innehåll -

Lägg upp fotryg­gen på bän­ken och ta ett stort steg fram så att du kan se tår­na fram­för knät. Håll över­krop­pen rak och sänk dig ned tills det främ­re knät är böjt i 90 gra­ders vin­kel. Pres­sa där­ef­ter upp dig själv tills ditt knä näs­tan är rakt. Tänk dig att du har ett äpp­le på hu­vu­det som ska lig­ga kvar när du sän­ker krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.