Smoot­hie­bowl med gra­no­la

Viktklubb - - Måndag -

2 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 10 mi­nu­ter

60 g avo­ka­do­tär­ning­ar 80 g man­go 1 ba­nan 2 dl hav­re­dryck 10 g Chlo­rel­la pow­der or­ga­nic (finns på na­tu­ra­po­tek) 10 g Spi­ru­li­na pow­der or­ga­nic (finns på na­tu­ra­po­tek)

GÖR SÅ HÄR:

1. Mixa al­la in­gre­di­en­ser i en mix­er.

2. Ser­ve­ra med för­slagsvis gra­no­la, färs­ka fi­kon, färs­ka blå­bär och en klick jord­nöts­smör på top­pen, men var i så fall med­ve­ten om att ka­lo­ri­in­ne­hål­let ökar med top­ping.

Fett: 35 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 49 pro­cent.

Pro­te­in: 16 pro­cent.

Re­cept: FITFORYOGA.SE Fo­to: REBEKKA ALDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.