Rost­biff med bul­gur­sal­lad

Viktklubb - - Måndag -

Coop Häl­so­kas­se 4 POR­TIO­NER

Til­lag­nings­tid: 25 mi­nu­ter

160 g bul­gur (ca 2 dl till 4 pers) 250 g blom­kål 50 g fe­ta­ost, 25% fett ½ dl dill 1 vit­löks­klyf­ta ½ gur­ka saf­ten från ½ ci­tron ½ msk oliv­ol­ja 500 g rygg­biff pep­par och salt

GÖR SÅ HÄR:

1. Ko­ka bul­gu­ren en­ligt an­vis­ning­en på för­pack­ning­en. Sprid ut på ett fat och låt sval­na li­te.

2. Skär blom­kå­len su­per­tunt, gär­na på man­do­lin. Blan­da ner i bul­gu­ren, smu­lad fe­ta­ost, dill, vit­lök, gur­ka, salt och ci­tron.

3. Het­ta upp en stek­pan­na och kryd­da köt­tet med salt och pep­par. Stek köt­tet i ol­ja tills fin ste­ky­ta och öns­kad ro­sa mitt.

Fett: 26 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 34 pro­cent. Pro­te­in: 40 pro­cent.

Fo­to: EVA HILDÉN SMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.