Avo­ka­do­sop­pa

Viktklubb - - Tisdag -

1 PORTION Til­lag­nings­tid: 10 mi­nu­ter

½ bit grön­saks­bul­jong 2 dl vat­ten

½ avo­ka­do

¼ del mat­lag­nings­gräd­de, 15%

¼ tsk salt

¼ tsk vit­pep­par li­te ci­tronsaft

GÖR SÅ HÄR:

1. Ko­ka upp bul­jong­en i vatt­net och låt sval­na.

2. Ska­la och de­la avo­ka­don. Låt kär­nan sit­ta kvar i ena de­len och lin­da in den i plast­fo­lie så att den in­te blir miss­fär­gad. Lägg den i kylen.

3. Tär­na res­ten av frukt­köt­tet och mixa med gräd­den el­ler pres­sa till mos ge­nom en sil. Vis­pa se­dan ner mo­set i bul­jong­en och sma­ka av med salt, pep­par och ci­tronsaft.

Fett: 81 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 13 pro­cent. Pro­te­in: 6 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.