Smoot­hie

Viktklubb - - Fredag -

1 PORTION Til­lag­nings­tid: 10 min

4 bladspe­nat

½ dl hal­lon ca 2 cm färsk ri­ven ing­e­fä­ra saf­ten från 1 pres­sad ci­tron

2 dl lak­tos­fri lätt­mjölk 1 kiwi

½ ba­nan gurk­me­ja

GÖR SÅ HÄR:

1. Mixa al­la in­gre­di­en­ser slätt med en stav­mix­er el­ler i en blen­der.

2. Pro­va att by­ta ut spe­na­ten till ruc­co­la el­ler grönkål. Även mjöl­ken kan by­tas till man­del-, ris- el­ler hav­re­dryck – men tänk då på att ener­gi­mäng­den för­änd­ras.

Fett: 9 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 69 pro­cent. Pro­te­in: 22 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.