Spe­nat­piz­za

Viktklubb - - Lördag -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 60 mi­nu­ter

2 små but­ter­nut­pum­por 3 dl vat­ten 1 dl man­del­mjöl 1 tsk piz­zakryd­da li­te salt 50 g bladspe­nat ½ kru­ka ba­si­li­ka Spe­nat­pesto 50 g bladspe­nat ½ kru­ka ba­si­li­ka 1 li­ten vit­löks­klyf­ta 1 dl cashewnöt­ter saf­ten från ½ ci­tron 1 tsk fly­tan­de ho­nung ½ dl oliv­ol­ja salt och pep­par

Top­ping:

50 g färsk spe­nat ½ röd­lök 50 g svar­ta ka­la­ma­ta­o­li­ver ut­an kär­na 100 g rö­da cock­tail­to­ma­ter 100 g gu­la cock­tail­to­ma­ter 20 g pin­jenöt­ter

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Skär pum­por­na i långa bi­tar, ta bort frö­hu­sen och lägg pum­pan med ska­let nedåt på en plåt. Häll över vatt­net och ställ in i ug­nen i ca 40 min.

2. Peston: Lägg ner hälf­ten av spe­na­ten, ba­si­li­kan, vit­lö­ken, nöt­ter­na, ci­tronsaf­ten och ho­nung­en i en mix­er. Mixa ner ol­jan. Sma­ka av med salt och pep­par.

3. Ta ut plå­ten med pum­pa och häll av vatt­net. Gröp ur köt­tet och lägg i en mat­be­re­da­re. Till­sätt se­dan man­del­mjöl, piz­zakryd­da och salt. Mixa till en slät puré.

4. För­de­la purén jämnt över en bak­plåts­klädd plåt och ställ in i ug­nen i ca 20 min el­ler tills den fått en skor­pa. Låt sval­na.

5. Bred ut spe­nat­peston över den stel­na­de purén och täck med res­ten av spe­nat­bla­den. Ski­va röd­lök, oli­ver och to­ma­ter och lägg på piz­zan.

6. Strö på li­te pin­jenöt­ter och kryd­da med ore­gano.

Fett: 67 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 23 pro­cent. Pro­te­in: 10 pro­cent.

Fo­to: JULIANA WIKLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.