Broc­co­li­suff­le med med gra­vad lax

Viktklubb - - Söndag -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 30 mi­nu­ter

cir­ka 300 g broc­co­li ½ msk mar­ga­rin 2 msk ve­te­mjöl 2 dl mel­lan­mjölk, 1,5% 3 ägg 1 ½ dl lag­rad ri­ven ost salt och pep­par 8 ski­vor gra­vad lax

GÖR SÅ HÄR:

1. Skär broc­co­lin i bi­tar. Ko­ka mjuk, och låt den rin­na av väl. Smörj en gans­ka vid ugns­sä­ker form. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. Vis­pa ut mjö­let med li­te av mjöl­ken i en ka­strull. Till­sätt res­ten av mjöl­ken och fet­tet. Ko­ka upp un­der om­rör­ning och se­dan i 3-4 min.

3. Skilj på äg­gens gu­lor och vi­tor. Rör ner en gu­la i sän­der och där­på os­ten. Sma­ka av med salt och pep­par. Låt sval­na.

4. Vis­pa vi­tor­na till ett hårt skum. Vänd för­sik­tigt ner i ost- och äggsme­ten.

4. Täck se­dan broc­co­lin med suff­lés­me­ten. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i ca 40-50 min. Öpp­na in­te ugns­luc­kan för­rän mot slu­tet av grädd­ning­en.

5. Täck broc­co­lin med suff­lés­me­ten. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i ca 40-50 min. Öpp­na in­te ugns­luc­kan för­rän mot slu­tet av grädd­ning­en.

6. Ser­ve­ra med någ­ra ski­vor gra­vad lax.

Fett: 54 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 11 pro­cent. Pro­te­in: 35 pro­cent.

Fo­to: COLOURBOX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.