Pro­va-på­er­bju­dan­de!

Viktklubb - - Söndag -

Förs­ta gång­en du pro­var Coop Häl­so­kas­se i sam­ar­be­te med Vikt­klubb får du 200 kro­nor i ra­batt* med ko­den ”HÄLSA2018”. Be­ställ din kas­se på www.coop.se

* Gäl­ler en gång per kund för två el­ler fy­ra per­so­ner 16/8– 30/9 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.