Det här är Coop Häl­so­kas­se

Viktklubb - - Söndag -

Vill du ha fler ka­lori­be­räk­na­de re­cept? Pro­va Coop Häl­so­kas­se, som är ett sam­ar­be­te mel­lan Coop och Vikt­klubb. Al­la re­cept är fram­tag­na av Sara Bég­ner, chef för Coop Prov­kök och Josefine Jo­nas­son, leg. di­e­tist på Vikt­klubb, och är spe­ci­ellt an­pas­sa­de för dig som vill la­ga bå­de god, en­kel och bra mat.

DET HÄR IN­GÅR:

Fy­ra mid­da­gar med ka­lori­be­räk­na­de re­cept (fram­tag­na i sam­ar­be­te med Vikt­klubb).

Hand­ploc­ka­de mat­va­ror av bäs­ta kva­li­tet.

All­tid färskt, svenskt kött och kyck­ling.

Le­ve­rans ra­ka vä­gen hem till dör­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.