Så sö­ta är dryc­ker­na:

Viktklubb - - Söndag -

Coca co­la, 33 cl = 10 soc­ker­bi­tar. Vi­ta­minwell, 50 cl = 7 soc­ker­bi­tar. Apel­sin­juice, 25 cl = 7,5 soc­ker­bi­tar. Päron Mer, 33 cl = 10 soc­ker­bi­tar.

Li­va apel­sin/ny­pon, 30 cl = 8 soc­ker­bi­tar.

Des­sa dryc­ker in­ne­hål­ler till­satt soc­ker i form av stär­kel­se­si­rap, fruk­tos, ho­nung el­ler si­rap. Soc­ke­r­in­ne­hål­let är om­räk­nat till an­tal soc­ker­bi­tar och en soc­ker­bit väger cir­ka 3 g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.