”Mitt nya mål är att jag ska hål­la min nya vikt”

Viktklubb - - Söndag -

När Jo­a­cim Rahm an­tog ut­ma­ning­en var han de­spe­rat. Som så många and­ra ha­de han pro­vat ”allt”, men in­te lyc­kats:

– Jag äls­kar onyt­ti­ga sa­ker och för­står in­te när jag ska slu­ta. Be­stäl­ler vi piz­za äter jag upp bå­de min egen och det bar­nen läm­nat. Vis­ser­li­gen har jag gym­kort, men det be­ty­der in­te att jag an­vän­der det. I dag har jag ont i he­la krop­pen när jag vak­nar, så ef­ter de här 90 da­gar­na hop­pas jag vak­na upp med ett le­en­de istäl­let.

Då väg­de Jo­a­cim 108,6 ki­lo med ett mid­je­mått på 118,5 cen­ti­me­ter. Och hans mål blev att gå ner till 90 ki­lo.

Då! Nu: -26,6 kg!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.