To­wes vikt­re­sa

Viktklubb - - Söndag -

To­we Sä­ven­mark har va­rit med­lem i Vikt­klubb i så många år att hon tap­pat räk­ning­en, tror in­te på bant­ning och vill va­ra en god fö­re­bild för si­na fy­ra barn. Nu är de 90 da­gar­na för­bi och To­we har gått ner näs­tan 16 ki­lo och över 15 cen­ti­me­ter i mid­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.