BRA MAT ATT FYL­LA TALL­RI­KEN MED

Viktklubb - - Söndag -

Om du in­te har pla­ne­rat mat och be­hö­ver ploc­ka ihop vad som finns hem­ma blir det lät­ta­re om du ut­går från tall­riks­mo­del­len. Ne­dan föl­jer ett par oli­ka för­slag. Fyll gär­na på med eg­na al­ter­na­tiv så att lis­tan pas­sar dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.