Bli med­lem och få he­la pro­gram­met

Viktklubb - - Söndag -

Som med­lem i Vikt­klubb får du till­gång till al­la öv­ning­ar i Mår­tens nya trä­nings­pro­gram på www.vikt­klubb.se Där finns ock­så ett fler­tal and­ra trä­nings­pro­gram som Mår­ten kal­lar ”Smart trä­ning”. De är upp­de­la­de i BAS-, MEDELOCH TUFF ni­vå, så det finns någon­ting som pas­sar al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.