PRO­TE­IN

Viktklubb - - Söndag -

Hu­vud­ingre­di­en­sen i en tra­di­tio­nell po­ké bowl är rå, ma­ri­ne­rad fisk och då of­tast lax el­ler ton­fisk. Men i dag blir al­ter­na­ti­va pro­te­inkäl­lor som ma­ri­ne­rad to­fu och rot­fruk­ter allt van­li­ga­re. Du kan ock­så öka mäng­den pro­te­in yt­ter­li­ga­re ge­nom att an­vän­da bö­nor som bas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.