To­fu po­ké Ha­waii po­ké

Viktklubb - - Söndag -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 20 mi­nu­ter

400 g eko­lo­gisk to­fu 280 g sushi­ris

100 g grön­sal­lad

40 g so­ja­bö­nor

1 dl strim­lad zuc­chi­ni 40 g strim­la­de sjö­gräs­blad (No­ri)

8 ski­vor syl­tad ing­e­fä­ra 20 g pick­lad röd­lök 10 g chi­li­mayo

5 g vi­ta se­sam­frön

5 g svar­ta se­sam­frön Marinad

½ msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra

1 tsk ri­vet li­me­skal ½ färsk fin­hac­kad chi­li 1 msk raps­ol­ja

½ msk se­sa­m­ol­ja 1 msk so­jas­ås

GÖR SÅ HÄR:

1. Gör ma­ri­na­den på sam­ma sätt som i Big Ka­hu­na-re­cep­tet på fö­re­gå­en­de si­da.

2. Tär­na to­fun och låt vi­la i ma­ri­na­den i cir­ka 10 min. Ba­ka i ug­nen i 20 min tills den har fått färg.

3. Skölj un­der ti­den sushi­ri­set i kallt vat­ten för att sköl­ja bort över­flö­dig stär­kel­se. Ko­ka en­ligt an­vis­ning­ar på för­pack­ning­en.

4. Ser­ve­ra med sushi­ris och grön­sal­lad som grund. Gar­ne­ra se­dan med so­ja­bö­nor, ”zood­les” (strim­lad zuc­chi­ni), strim­la­de sjö­gräs­blad, li­te syl­tad ing­e­fä­ra, pick­lad röd­lök – och den fär­dig­ba­ka­de to­fun. 5. Drop­pa över li­te chi­li­mayo och sprink­la med vi­ta och svar­ta se­sam­frön. Ser­ve­ra!

Fett: 34 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter:

51 pro­cent. Pro­te­in: 15 pro­cent.

Re­cept­kre­a­tör: AA­RON COL­MAN Fo­to: FOODORA AB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.