To­fu bowl med chi­li

Viktklubb - - Söndag -

4 POR­TIO­NER

Til­lag­nings­tid: 60 mi­nu­ter

1 msk mi­so­pas­ta

1 msk ris­vi­nä­ger

1 msk chi­lisås (ut­an lök) 1 tsk mi­rin (el­ler si­rap)

1 tsk se­sa­m­ol­ja 200 g na­tu­rell to­fu ½ pkt eda­ma­me­bö­nor (250 g)

½ ski­vad gur­ka

(ca 250 g)

200 g röd­kål

8 st rä­di­sor

1 kru­ka färsk myn­ta 2 tsk vi­ta se­sam­frön 1 li­me i klyf­tor

Ris

2 dl svart ris (rött går ock­så bra, men tänk då på att ka­lo­ri­in­ne­hål­let änd­ras).

1 tsk mat­cha (grönt te pul­ver går bra)

1 msk ris­vi­nä­ger 1 msk fin­ri­ven ing­e­fä­ra 1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg mi­so­pas­ta, 1 msk ris­vi­nä­ger, chi­lisås, mi­rin och se­sa­m­ol­ja i en skål. Mo­sa mi­son med en gaf­fel och blan­da or­dent­ligt tills ma­ri­na­den är jämn och krä­mig.

2. Skär to­fun i tär­ning­ar och lägg i ma­ri­na­den. Täck med plast och låt stå i kylen mel­lan 30 till 60 mi­nu­ter.

3. Lägg un­der­ti­den al­la in­gre­di­en­ser till ri­set i en skål och blan­da väl. Ställ åt si­dan.

4. Mon­te­ra di­na bowls ge­nom att läg­ga en sko­pa ris i fy­ra dju­pa tall­ri­kar. Lägg se­dan på bö­nor, gur­ka, röd­kål och rä­di­sor i en li­ten ring. Top­pa med ma­ri­ne­rad to­fu, myn­tab­lad, se­sam­frön och en li­meklyf­ta.

Fett: 19 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 65 pro­cent. Pro­te­in: 16 pro­cent.

Re­cept­kre­a­tör: SO­FIA ANTONSSON Fo­to: MICHELL MANBLOM, MAGNUS FOND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.