Bland­bowl med päron

Viktklubb - - Söndag -

1 PORTION Til­lag­nings­tid: 20 mi­nu­ter

1 msk hirs

1 msk ama­rant­mjöl 1 msk helt bo­ve­te 1 msk qu­i­noa

2 dl man­del­mjölk 1 mo­get, ska­lat och ur­kär­nat päron 1 msk gra­na­täp­pel­kär­nor 1 msk kros­sa­de pi­sta­genöt­ter

½ krm ka­nel

GÖR SÅ HÄR:

1. Rör ihop de oli­ka gry­nen och blöt­lägg över nat­ten i dub­bel mängd vat­ten. Häll se­dan av vatt­net och skölj dem väl.

2. Häll gry­nen i en ka­strull med man­del­mjöl­ken. Ko­ka upp sänk vär­men och låt sju­da i 15 min un­der om­rör­ning, tills det mesta av mjöl­ken har ko­kat bort och gry­nen är mju­ka. Des­sa har näm­li­gen mer kon­si­stens och mer tugg­mot­stånd än van­li­ga hav­re­gryn.

3. Till­sätt mer man­del­mjölk om du öns­kar för en lö­sa­re gröt (men tänk på att ka­lo­ri­mäng­den i så fall änd­rar sig!)

4. Mo­sa hal­va pä­ro­net grovt med en gaf­fel och rör ner i grö­ten. Skär and­ra hal­van i bi­tar.

5. Häll upp grö­ten i en skål och top­pa med pä­ro­nen, gra­na­täp­pel­kär­nor­na, pi­sta­genöt­ter­na och ka­ne­len. Fär­digt!

Fett: 27 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 63 pro­cent. Pro­te­in: 10 pro­cent.

Fo­to: REBEKKA ALDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.