Så här läg­ger du upp din löp­ning:

Viktklubb - - Söndag -

Vec­ka 1–3

2 ggr/vec­ka i 30 min: Värm upp ge­nom att gå snabbt i 5 min. Jog­ga se­dan i 3 min och gå snabbt i 2 min. Fort­sätt var­va gång och jog­ging så här 4 gång­er till.

1 g/vec­ka i 45-60 min: Ta en po­wer­walk på cir­ka 45-60 min. Gå så snabbt du kan i 1 min och i nor­mal­takt i 5 min. Fort­sätt se­dan var­va tem­pot så­här ge­nom he­la pas­set.

Vec­ka 7–9

2 ggr/vec­ka i 45 min: Värm upp ge­nom att gå snabbt i 5 min. Jog­ga se­dan i 8 min och gå snabbt i 2 min. Fort­sätt var­va jog­ging och gång på det­ta sätt 3 gång­er till.

1 g/vec­ka i 30 min: Öka nu din jog­ging­tur med 10 min. Och för­sök pre­cis som ti­di­ga­re att an­pas­sa tem­pot så att du or­kar springa he­la run­dan ige­nom.

Vec­ka 11

Hur­ra, näs­tan där! Nu är du re­do att ge dig på mi­len. Ta det ba­ra lugnt och tänk på att det vik­ti­gas­te är att du or­kar he­la vä­gen in i mål. Lyc­ka till!

Vec­ka 4–6

2 grr/vec­ka i 45 min: Värm upp ge­nom att gå snabbt i 5 min. Jog­ga se­dan i 6 min och gå snabbt i 2 min. Fort­sätt var­va tem­pot på det­ta sätt 4 gång­er till.

1 g/vec­ka i 20 min: Dags att väx­la upp. Tes­ta nu att springa he­la din run­da i ett lugnt tem­po. Skyn­da lång­samt, så att du in­te tar ut dig för snabbt.

Vec­ka 10

2 ggr/vec­ka i 53 min: Värm upp ge­nom att gå snabbt i 5 min. Jog­ga se­dan i 10 min och gå snabbt i 2 min. Fort­sätt var­va tem­pot på det­ta sätt 3 gång­er till.

1 g/vec­ka i 45 min: Dags att avan­ce­ra yt­ter­li­ga­re en ni­vå. Den här gång­en läg­ger du på yt­ter­li­ga­re 15 min och jog­gar i lugn takt i to­talt 45 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.