Det hän­der i krop­pen när du spring­er:

Viktklubb - - Söndag -

4 Kon­di­tio­nen för­bätt­ras. Lung­or och hjär­ta blir star­ka­re och skic­kar ut mer sy­re i var­je slag.

4 Du blir mer kre­a­tiv, mind­re stres­sad, pig­ga­re och får bätt­re min­ne. 4 Du för­bru­kar myc­ket ener­gi, vil­ket gör vikt­kon­troll enkla­re (po­wer­walks fun­ge­rar ock­så).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.