Me­je­ri­hyl­lan

Viktklubb - - Söndag -

Me­je­ri­hyl­lan be­står av fle­ra oli­ka av­del­ning­ar. Här pas­se­rar jag all sö­tad yog­hurt och juice, och stan­nar upp vid na­tu­rell yog­hurt och kvarg. Na­tu­rell kvarg är näm­li­gen per­fekt som mel­lan­mål till­sam­mans med li­te färsk frukt el­ler frus­na bär. Här lad­dar jag ock­så upp med lätt­mjölk, fil och en burk ke­so. Ke­son blan­dar jag ibland ner i fi­len för en ma­ti­ga­re och mer mät­tan­de kon­si­stens, el­ler så äter jag den med li­te avo­ka­do på en grov mac­ka el­ler i en sal­lad. Den ger bå­de bra mätt­nad och är ett fint pro­tein­till­skott.

Runt hör­nan tar jag ett stort pa­ket ägg. Har du ägg hem­ma har du näm­li­gen all­tid till­gång till bra mat. Ome­lett är ex­em­pel­vis värl­dens bäs­ta snabb­mat då du kan läg­ga i allt möj­ligt gott som finns hem­ma. Per­fekt mat när det finns res­ter hem­ma.

TÄNK SÅ HÄR: Sat­sa på na­tu­rel­la me­je­ri­pro­duk­ter, då slip­per du bå­de soc­ker och söt­nings­me­del som kan trig­ga söt­su­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.