Frys­dis­ken

Viktklubb - - Söndag -

På den här av­del­ning­en kö­per jag näs­tan all­tid sam­ma sak. Att ha li­te frus­na bär och grön­sa­ker hem­ma är näm­li­gen många gång­er min rädd­ning. Någ­ra fa­vo­ri­ter är hal­lon som är per­fek­ta att läg­ga i yog­hur­ten i stäl­let för att kö­pa fär­dig fruk­tyog­hurt.

Broc­co­li, eda­ma­me­bö­nor, brys­sel­kål, ha­ri­cot verts och grö­na är­tor får ock­så föl­ja med hem. Att ha grön­sa­ker i fry­sen gör näm­li­gen att du all­tid kan få till en bra mål­tid, även om du in­te har hun­nit pla­ne­rat rik­tigt. Bå­de kål och bö­nor in­ne­hål­ler dess­utom gott om fib­rer. Även kyck­ling­fi­lé, lax och torsk får hänga med hem.

TÄNK SÅ HÄR: Att ha mat i fry­sen är det­sam­ma som att ha en bra plan B. Sat­sa på bär, grön­sa­ker och bra pro­te­i­ner så är du i hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.