Bröd­hyl­lan

Viktklubb - - Söndag -

I min lo­ka­la mat­af­fär är hus­djurs­fo­der på ena si­dan och ka­kor och ny­ba­kat bröd på den and­ra. Djur­ma­ten har jag inga som helst svå­rig­he­ter att ig­no­re­ra. Jag gör det helt en­kelt lätt för mig och låt­sas att även fi­ka­brö­det är till dju­ren. Dä­re­mot tar jag gär­na en på­se Ral­lar­hal­vor el­ler danskt råg­bröd i far­ten.

TÄNK SÅ HÄR: Det grova brö­det ger bå­de mer mätt­nad, tugg­mot­stånd och jäm­na­re blod­soc­ker än den vi­ta lim­pan. Dess­utom in­ne­hål­ler det mer nä­ring. Tänk ba­ra på att fär­gen in­te sä­ger så myc­ket om kva­li­te­ten så det gäl­ler att tit­ta på fi­ber­hal­ten och gär­na väl­ja sur­deg och he­la korn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.