Fisk­dis­ken

Viktklubb - - Söndag -

I den här dis­ken är min sto­ra fa­vo­rit hand­ska­la­de rä­kor. Snab­ba­re och go­da­re mat är svår att hit­ta. Färsk lax och torsk är ock­så otro­ligt gott och hit­tar jag någ­ra fi­na bi­tar får även de hänga med. Me­dan lax­en in­ne­hål­ler nyt­ti­ga, omät­ta­de fet­ter är tors­ken väl­digt ma­ger. Bå­da är bra på oli­ka sätt helt en­kelt och kom­plet­te­rar där­för varand­ra.

SLUT­SATS: Un­na dig färsk fisk och skal­djur – bå­de din hälsa och di­na smaklö­kar kom­mer att tac­ka dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.