Snabb­mats­hyl­lan

Viktklubb - - Söndag -

Vid den här hyl­lan ro­par de fär­di­ga kött­bul­lar­na på mig att ta dem med mig hem, då jag kom­mer att upp­skat­ta dem de da­gar pla­ne­ring­en har brustit. Ir­ri­te­rat stop­par jag även ner dem i kund­kor­gen, ef­tersom jag in­nerst in­ne vet att de har rätt. Mi­na barn kom­mer dess­utom att bli glada. Och visst, det är bätt­re med fär­di­ga kött­bul­lar, ris och grön­sa­ker än hämt­piz­za.

TÄNK SÅ HÄR: Det är bätt­re med näs­tan rätt än helt fel, det gäl­ler all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.