Bas­va­ror

Viktklubb - - Söndag -

Nu bru­kar jag egent­li­gen kän­na mig gans­ka klar, men in­ser att det kan be­hö­vas li­te rå­ris, bön­pas­ta, sol­ros­frön och knäc­ke­bröd ock­så. Dess­utom tar jag någ­ra bur­kar kon­ser­ve­ra­de kikär­tor, lin­ser och kros­sa­de to­ma­ter in­nan jag lad­dar för upploppet.

TÄNK SÅ HÄR: Kon­ser­ver är per­fekt mat att ha hem­ma ef­tersom de kan stå i skaf­fe­ri­et länge ut­an att bli för gam­la. Bö­nor och lin­ser på burk kan, lik­som bön­pas­ta, räd­da en för övrigt pro­te­in­fat­tig mål­tid då de in­ne­hål­ler gott om just pro­te­in. Själv­klart kan du ock­så kö­pa tor­ka­de bö­nor och blöt­läg­ga och ko­ka själv. Det krä­ver dock li­te pla­ne­ring, så köp gär­na hem ett par kon­ser­ver till de gång­er pla­ne­ring­en har brustit el­ler om du ba­ra blir su­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.