Dryc­kes­av­del­ning­en

Viktklubb - - Söndag -

En av de sista av­del­ning­ar­na in­nan kas­sor­na är saft- och läsk­hyl­lan. Jag hoppar för­bi den i ett en­da skutt. Skul­le jag än­då stan­na skul­le nå­gon flas­ka smak­satt bub­bel­vat­ten få hänga med hem. Att dric­ka si­na ka­lo­ri­er är näm­li­gen så onö­digt ef­tersom dryc­ker in­te ger sam­ma mätt­nad som mat. Skill­na­den i nä­ring mel­lan bra mat och läsk går an­nars in­te att jäm­fö­ra, de spe­lar in­te ens i sam­ma li­ga.

TÄNK SÅ HÄR: Drick in­te di­na ka­lo­ri­er, det ger dig var­ken mätt­nad el­ler nä­ring, i al­la fall in­te om du ploc­kar dem från saft- och läsk­hyl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.