Go­dis- och snacks­av­del­ning­en

Viktklubb - - Söndag -

När jag när­mar mig kas­sor­na pas­se­rar jag en hel värld av go­dis, cho­klad och glass. Där fun­de­rar jag en kort stund om det är någon­ting jag verk­li­gen vill ha och tar sam­ti­digt sats för att se hur långt jag kan kom­ma på ett en­da hopp. Nå­gon på­se nöt­ter el­ler popcorn får föl­ja med hem nå­gon gång, men chip­sen och ost­bå­gar­na, visst var de ock­så till hus­dju­ren?

TÄNK SÅ HÄR: Att go­dis och snacks in­te in­ne­hål­ler så myc­ket nä­rings­vär­de (för­u­tom nöt­ter­na) är för­hopp­nings­vis ing­en nyhet. Sam­ti­digt hand­lar ju in­te allt ba­ra om nä­ring. Är du rik­tigt su­gen är mitt tips att väl­ja nå­got du verk­li­gen vill ha, men se i så fall till att verk­li­gen vär­de­ra det så att det är värt det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.