Ren­sa ut det här:

Viktklubb - - Söndag -

Bör­ja med att ren­sa ut lyc­kotju­var­na ur skaf­fe­ri­et, de som trig­gar inflammation och de­pres­sion:

4 Soc­ker.

4 Vitt fin­ma­let mjöl.

4 För myc­ket al­ko­hol. 4 Pro­ces­sad fär­dig­mat. 4 E-märk­ta till­sat­ser: främst smak­för­stär­ka­ren MSG, söt­nings­me­del och emul­ge­rings­me­del. 4 Glu­ten (om du är käns­lig).

4 Snab­ba kol­hyd­ra­ter som vitt ojäst bröd, vitt ris och vit pas­ta.

4 Palm­ol­ja, trans­fett och and­ra raf­fi­ne­ra­de ol­jor.

4 Pom­mes fri­tes, mar­ga­rin, sol­ros­ol­ja och fri­te­rad mat som in­ne­hål­ler Ome­ga-6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.