Ennart och Ek­sted­ts ”an­ti­depp-di­et”

Viktklubb - - Söndag -

1

Ät grön­sa­ker vid var­je mål – gär­na grö­na blad­grön­sa­ker och to­ma­ter var­je dag. Max en po­ta­tis per dag.

2

Ät full­korn var­je dag – mäng­den be­ror på hur fy­siskt ak­tiv du är.

3

Ät balj­väx­ter 3-4 gång­er i vec­kan, även i form av till ex­em­pel hum­mus.

4

Välj frukt, grön­sa­ker och nöt­ter som mel­lan­mål. Ät tre fruk­ter om da­gen och en halv de­ci­li­ter osal­ta­de nöt­ter el­ler frön. 2 dl oli­ver går ock­så bra.

5

Ät fet fisk minst två ggr i vec­kan. Ät ägg näs­tan var­je dag (max sex i vec­kan). 6

Ät ma­gert rött kött 3–4 gång­er i vec­kan – be­grän­sa mäng­den till 65–100 gram per gång.

7

Ät me­je­ri­va­ror 2–3 gång­er per dag – till ex­em­pel fe­ta­ost, hård­ost, ric­cot­ta och na­tur­lig yog­hurt.

8

An­vänd oliv­ol­ja som stan­dar­fett – un­ge­fär 0,6 de­ci­li­ter kall­pres­sad jung­fru­ol­ja var­je dag.

9

Ät söt­sa­ker en­dast i un­dan­tags­fall.

10

Vat­ten är den bäs­ta dryc­ken. Max 1–2 glas vin om da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.