Korngröt med blå­bär, has­sel­nöt­ter och solö­ga

Viktklubb - - Söndag -

Den här rät­ten kan spå­ras än­da till­ba­ka till vi­kin­ga­ti­den, då män­ni­skor i Nor­den åt korngröt med en klick nykär­nat smör. Grovt sku­ret korn är en bra käl­la till en mängd häl­so­sam­ma fib­rer. Och blå­bär och and­ra rö­da bär hjäl­per till att hål­la din tarm­flo­ra i trim.

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 40 mi­nu­ter

2 dl okok­ta korn­gryn 7 dl vat­ten

1 tsk salt

1 dl frys­ta blå­bär 2 msk ho­nung

3 msk has­sel­nöt­ter 2 tsk smör

2 dl lätt­mjölk

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg korn­gryn, 5 dl vat­ten och salt i en ka­strull.

2. Ko­ka för­sik­tigt i 30 min un­der om­rör­ning och späd med vat­ten till öns­kad kon­si­stens.

3. Top­pa med en klick smör, blå­bär, ho­nung, has­sel­nöt­ter och mjölk. (Du kan ock­så väl­ja man­del- el­ler hav­re­mjölk, men tänk i så fall på att bå­de ener­gi­in­ne­håll och nä­rings­för­del­ning för­änd­ras).

Fett: 36 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 54 pro­cent. Pro­te­in: 10 pro­cent.

187 kcal/ port

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.