Tips!

Viktklubb - - Söndag -

Om ni vill kan ni an­pas­sa upp­gif­ter­na ef­ter just era livs­si­tu­a­tio­ner, för­ut­sätt­ning­ar och öns­ke­mål. Det vik­ti­ga är in­te att vin­na, ut­an att ha ro­ligt. Sam­ma sak med själ­va pri­set: Det be­stäm­mer ni, men i förs­ta hand hand­lar det om att upp­nå al­la de häl­so­vins­ter som ut­ma­ning­en fak­tiskt kan ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.