Så här går det till:

Viktklubb - - Söndag -

1. Ploc­ka fram någ­ra kri­tor/pen­nor i oli­ka fär­ger. Välj varsin färg.

2. Var och en sät­ter se­dan ett X allt­ef­tersom upp­gif­ter­na ut­förs, med den färg som re­spek­ti­ve del­ta­ga­re har valt ut.

3. Först till 5 kryss i an­ting­en vågrätt, lod­rätt el­ler ver­ti­kal rad vin­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.