Falskt MYT: ”Du kan jog­ga om du är för­kyld”

Viktklubb - - Söndag -

– Jag har svårt att tro att du kan ge dig ut och jog­ga och in­te bli varm och svet­tig, så jag skul­le sä­ga nej. Om din för­kyl­ning är på bort­gång och fe­bern har släppt kan du tes­ta att trä­na li­te. Men trä­ning be­hö­ver in­te ba­ra va­ra att jog­ga el­ler kö­ra hårt, du kan ta en rask pro­me­nad och pro­va dig fram, sä­ger Jo­han Flo­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.