”Du kan trä­na som van­ligt om du in­te har för­höjd vi­lo­puls.”

Viktklubb - - Söndag -

– Många som trä­nar myc­ket har bra koll på sin puls, bå­de på max­pul­sen och på vi­lo­pul­sen. Pul­sen ökar när du får en in­fek­tion och det är ett tec­ken på att nå­got har hänt i krop­pen som är ne­ga­tivt. Kän­ner du dig häng­ig, har en för­höjd vi­lo­puls och kän­ner dig varm och trött, hop­pa över att trä­na. Gå på ditt all­män­till­stånd och av­vak­ta. En sak som kan va­ra klok att ta med sig om man trä­nar myc­ket är att krop­pen be­hö­ver vi­lo­da­gar för att åter­häm­ta sig även om du in­te är för­kyld, sä­ger Jo­han Flo­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.