”Du kan trä­na med ett vi­rus i krop­pen men in­te med bak­te­ri­ell in­fek­tion.”

Viktklubb - - Söndag -

– Du kan in­te ve­ta om du har ett vi­rus el­ler en bak­te­ri­ell in­fek­tion. Bå­de vi­rus och bak­te­ri­er kan or­sa­ka all­var­li­ga kom­pli­ka­tio­ner, sä­ger Jo­han Flo­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.