”Att mo­tio­ne­ra trots fe­ber är ba­ra bra, frå­gan hand­lar mer om du or­kar.”

Viktklubb - - Söndag -

– Nej, det hål­ler jag in­te med om. Har du fe­ber i krop­pen är det ett tec­ken på att im­mun­för­sva­ret är ak­tivt och be­käm­par nå­got. Fe­ber är krop­pens för­svar för att be­käm­pa in­kräk­ta­re. Fe­ber är ett tyd­ligt tec­ken på att man ska und­vi­ka trä­ning och ta det lugnt. När du får fe­ber kän­ner du dig of­ta trött och häng­ig, lyss­na då på krop­pens sig­na­ler och gå och lägg dig och vi­la. Om du tar fe­ber­ned­sät­tan­de och kän­ner dig pigg är ris­ken att du gör dig själv en björn­tjänst, sä­ger Jo­han Flo­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.