Så mä­ter du mid­je­måt­tet

Viktklubb - - Söndag -

”Det är vik­tigt att mä­ta mid­je­måt­tet kor­rekt. Och då är det in­te den sma­las­te de­len på krop­pen du ska mä­ta, även om det he­ter mid­je­mått”, sä­ger Jo­an­na Ud­dén Hem­mings­son.

1. Ta fram ett mått­band och pla­ce­ra det vågrätt mitt emel­lan öv­re de­len av höft­kam­men och ned­re de­len av rev­bens­bå­gen. Det bru­kar ham­na strax ovan­för na­vel­höjd.

2. Slapp­na av, ta ett djupt an­de­tag och an­das ut.

3. Mät ut­an att dra åt mått­ban­det.

Vid ett mid­je­mått på över 102 cen­ti­me­ter för män och över 88 cen­ti­me­ter för kvin­nor ökar ris­ken för hjärt-kärl­sjuk­do­mar och and­ra över­vikts­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.