Tes­ta hur du lig­ger till:

Viktklubb - - Söndag -

Vi har sam­man­ställt ett an­tal kon­troll­frå­gor för att på så ett en­kelt sätt som möj­ligt ta re­da på om du är över­vik­tig.

1. Är ditt BMI över 25?

2. Är du man och har ett mid­je­mått över 102 cm?

3. Är du kvin­na med ett mid­je­mått över 88 cm?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.