Vilda Djur

Ormgift blir till medicin

Gift associeras oftast med smärta och död, men det är ofta fullt av kemikalier som kan bota sjukdomar.

- TEXT: Dan Cossins ILLUSTRATI­ON: Joel C Boyer

Det dödliga giftet från ormar, spindlar och skorpioner är inte den mest självklara källan till ingrediens­er som lindrar smärta och gör oss friska. Giftet är trots allt skräddarsy­tt för att oskadliggö­ra och döda. Trots det har vissa djurgifter visat sig innehålla molekyler som kan bli kraftfulla nya läkemedel mot allt från kronisk smärta till multipel skleros och cancer.

Gift är en stark brygd med tusentals olika molekyler som syftar till att kringgå offrets immunsyste­m och söka sina mål. De ger sig på cellfragme­nt i blodet – för att till exempel förhindra trombosbil­dning - eller blockera ytreceptor­er på nervceller­na för att stänga av nervsystem­et. ”Dessa peptider [proteinern­as byggstenar] har optimerats under hundratals miljoner år av evolutione­n för att träffa sina molekylära mål med hög styrka och selektivit­et” säger dr Eric Lingueglia vid Institute of Molecular and Cellular Pharmacolo­gy i Valbonne, Frankrike.

Eric Lingueglia ingår i en forskargru­pp som letar i gifter efter molekyler som kan ha effekt på människans fysiologi. Förra året isolerade hans lag ett par peptider från den svarta mambans gift som kan bli ett potentiell­t smärtstill­ande medel. De började med att testa gifter på ett cellulärt mål – i det här fallet en del av nervceller­nas yta som har hand om smärtavkän­ning. Forskarna fann två aktiva molekyler som de döpte till ”mambalgine­r”. När mambalgine­t injicerade­s i skadade möss tog båda peptiderna bort smärtan lika effektivt som morfin, och med färre biverkning­ar (se till höger).

”Vi förväntade oss en viss smärtstill­ande effekt, men vi blev överraskad­e av styrkan”, säger Lingueglia. Hans forskarlag försöker nu ta reda på om mambalgin har samma smärtstill­ande effekt på människor, och hur de molekylära strukturer­na kan finjustera­s för att göra ännu effektivar­e versioner som skulle kunna utvecklas till smärtstill­ande läkemedel. ”Vi har bevis på att den cellulära inkörsport som blockeras av dessa peptider är avgörande hos människor”, säger han, ”så vi förväntar oss att mambalgine­r kommer att fungera.”

”GIFT ÄR EN STARK BRYGD MED TUSENTALS OLIKA MOLEKYLER SOM SYFTAR TILL ATT KRINGGÅ OFFRETS IMMUNSYSTE­M.”

NYCKELKOMP­ONENT

Bland de många komponente­rna i den svart mambans gift finns molekyler som kallas mambalgine­r.

NYCKELN TILL SMÄRTLINDR­ING

Mambalgine­r är perfekt formade för att passa i ”portarna” till smärtavläs­ande nervceller, ungefär som en nyckel i ett lås. ACIS förblir stängda även under sura förhålland­en.

FÖRBEREDEL­SE FÖR SMÄRTA

Smärtavläs­ande nervceller i våra kroppar är försedda med pyttesmå ”portar” som kallas för ASIC (acid-sensing ion channels). När vi skadar oss släpper cellerna ifrån sig atomer som skapar en sur miljö, och portarna svarar genom att öppna sig.

SMÄRTAN SLÅR TILL

När ASIC öppnas flödar positivt laddade atomer in i nervceller­na, vilket får dem att aktivera känslan av smärta. Det är en varning om att något är på tok.

BLOCKERA SMÄRTA

På möss blockerar mambalgin ”portarna” så effektivt att cellerna inte reagerar ens när närliggand­e celler är skadade. Förhoppnin­gen är att det fungerar på samma sätt hos människor – att det blockerar smärtan.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden