Vilda Djur

Vem har bäst syn?

Naturens utveckling av synen har varit oerhört uppfinning­srik. Upptäck själv hur varierande djurens synförmåga kan vara.

- Tim Hardwick

Synsinnet är avgörande när det gäller överlevnad­en för de flesta djur. Faktum är att ögat är det mest komplexa och raffinerad­e organet näst efter hjärnan.

Det beror på att naturen har finslipat synsinnet sedan förkambris­k tid - alltså i cirka 600 miljoner år.

Enligt forskare var det små havsvarels­er, hydras, som var först med att utveckla ljuskänsli­ga celler. Det handlade inte om specialise­rade visuella organ, utan de satt i munnen som hjälpmedel för att söka efter byten (vissa djur äter tydligen med ögonen). Mutationer i genen opsin gjorde att dessa cellrecept­orer interagera­de med olika proteiner på nya sätt - interaktio­ner som ligger till grund för den moderna människans syn.

HÖKSYN

Det mänskliga ögat fungerar som en kamera med en lins som projicerar bilder på det ljuskänsli­ga membran som klär insidan av ögonloben: näthinnan. Omkring 147 000 tappceller per kvadratmil­limeter i näthinnan kan urskilja runt 10 miljoner färger – men det bleknar i jämförelse med hökens fantastisk­a synförmåga.

Hökens öga rymmer 300 000 tappar per kvadratmil­limeter och till skillnad från hos människan har varje tapp en individuel­l nervtråd som kopplar samman den med fågelns hjärna, vilket gör ögat åtta gånger känsligare. Inte nog med det, utöver det trikromati­ska (rött, grönt och blått) ljusspektr­umet som vi uppfattar, kan många fåglar också se ultraviole­tt och fluorescer­ande ljus, vilket gör att de lättare kan upptäcka tänkbara partners parningsdr­äkter och spår från potentiell­a byten.

INSEKTSÖGO­N

Fåglar är inte de enda djur som överträ ar vår synförmåga. Bin kan se en hel värld av ultraviole­tta mönster i blommors kronblad och kan använda dessa som kartor för att hjälpa dem att hitta till sina favoritstä­llen med nektar. Bin kan uppfatta rörelser med intervalle­t 1/300 av en sekund (jämfört med det mänskliga ögat som kan uppfatta 1/10 av

en sekund). Det innebär att om de skulle se Ett småkryps liv på bio skulle de kunna urskilja varje bildruta som projicerad­es på duken.

Med sina fem samverkand­e ögon – tre som urskiljer ljusstyrka och två som urskiljer rörelser, var och ett med omkring 7 000 linser – har bin desutom ett större synfält än vad vi människor har.

Inte illa för en anspråkslö­s insekt. Men det är inget mot den tropiska spindeln deinopidae – dess ögon är så känsliga för ljus att membranet som täcker dem förstörs vid gryningen och förnyas varje natt, vilket ger så e ektiv nattsyn att till och med katter, hajar och ugglor hamnar i skuggan.

 ??  ??
 ??  ?? Hökens öga är åtta gånger känsligare än människans.
Hökens öga är åtta gånger känsligare än människans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden