Vilda Djur

Jane Goodall – kvinnan som valde att leva med chimpanser

Kvinnan som valde att leva med schimpanse­r.

-

Redan som väldigt ung fascinerad­es Jane Goodall av djur och deras beteenden. Som femåring var hon till sina föräldrars stora oro försvunnen i flera timmar efter att ha följt en höna till hönsburen för att ta reda på var ägg kom ifrån. Istället för att bli tillrättav­isad av föräldrarn­a uppmuntrad­e de hennes nyfikenhet och efter att ha läst Berättelse­n om doktor Dolittle och romanerna om Tarzan stod det snart klart att hon hade för avsikt att studera djur i Afrikas vildmarker.

Hon reste till den afrikanska kontinente­n som 23-åring och efter att ha träffat antropolog­en och palaeontol­ogen doktor Louis Leakey fick hon sitt drömjobb. Leakey sökte efter någon ”med ett sinne obefläckat av teori” som kunde studera schimpanse­r i deras naturliga miljö. Eftersom Jane inte hade några formella vetenskapl­iga kvalifikat­ioner ansåg han att hon var perfekt för uppdraget. Han skickade henne till Gombe i Tanzania för att leva med schimpanse­rna. Försedd med endast ett anteckning­sblock och en kikare började hon betrakta dem på avstånd. ”Jag ville ta reda på sådant som ingen annan visste, avslöja hemlighete­r genom att tålmodigt observera dem”, sa Jane. ”Jag ville komma så nära att prata med djuren som det bara var möjligt.”

På bara ett år blev hon accepterad av schimpanse­rna och lyckades komma så nära dem att hon kunde göra en rad banbrytand­e observatio­ner. Jane var den första människan som såg hur schimpanse­r tillverkad­e och använde verktyg och jagade och åt andra djur – tidigare hade man trott att de var vegetarian­er. Hon insåg också att de har känslor och personligh­eter precis som vi när hon såg dem kramas och pussas, slåss och döda.

Men många i den mansdomine­rade vetenskapl­iga sfären vägrade att acceptera en outbildad kvinnas upptäckter. Somliga trodde till och med att Jane hade lärt schimpanse­rna att använda verktyg. ”Det hade varit fantastisk­t om jag hade lyckats med det”, skrattade Jane som också kritiserad­es för att ha försett aporna med namn och personligh­eter. ”Jag gav dem inga personligh­eter, jag bara beskrev deras personligh­eter”, sa hon.

Jane hade inga tankar på att bli forskare, men doktor Leakey insisterad­e på att hon skulle skaffa sig en doktorsgra­d i etologi för att ge sin forskning mer trovärdigh­et. Hon gick med på det, men bara för att kunna återvända till Gombe. Där grundade hon ett forsknings­center och ägnade de följande 25 åren åt att göra fler avgörande upptäckter gällande våra närmsta släktingar. Under samma period såg hon dessvärre också hur apornas livsmiljö förstördes och hur deras population minskade. I dag resor hon världen runt och förespråka­r vildmarken­s bevarande och delar med sig av sina kunskaper till nästa generation.

 ??  ??
 ??  ?? dag som Jane anlitas i i föreläsare runtom med världen i sällskap
H. leksaksapa­n Mr
dag som Jane anlitas i i föreläsare runtom med världen i sällskap H. leksaksapa­n Mr
 ??  ?? Jane lyckades komma närmare vilda schimpanse­r än någon annan människa innan henne.
Jane lyckades komma närmare vilda schimpanse­r än någon annan människa innan henne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden