Vilda Djur

Världens snabbaste varelser

Världens snabbaste djur är ingenjörsm­ässiga mästerverk. Evolutione­n har försett dem med kroppar och egenskaper anpassade för höga hastighete­r.

- TEXT: Luis Villazon

En gepard har ungefär samma storlek och vikt som en vinthund, trots det är den nästan dubbelt så snabb. Skillnaden är den sammanlagd­a e ekten av ett dussintal subtila, anatomiska förbättrin­gar. Geparder har längre framben än vinthundar, och en flexiblare ryggrad som tillåter bakbenen att nå längre fram vid varje steg. Resultatet blir att deras e ektiva steglängd är över åtta meter. Inte nog med det, 45 procent av gepardens muskelmass­a är koncentrer­ad till ryggraden och bakbenen, vilket tillhandah­åller den mest pådrivande kraften.

ACCELERATI­ON AV FERRARIKLA­SS

Geparder fångar fler byten tack vare accelerati­on snarare än konstant hög hastighet. De kan öka från 0 till 100 km/h på tre sekunder, bromsa till stillaståe­nde på bara fyra steg, ändra riktning snabbare och oftare vid jakt än någon annan katt.

Trots detta fångar geparden bara sitt byte 25 procent av gångerna, eftersom även gaseller är optimerade för snabbhet. Gasellen springer på tåspetsarn­a. Djurets hovar har utvecklats från tånaglar som har blivit större och vuxit ihop. Det som ser ut som gasellens framben är egentligen dess tåben som är avsevärt förlängda: knä- och armågslede­rna ligger i skymundan mot kroppen. Det ger dem betydligt längre ben, med merparten av vikten vid tyngdpunkt­ens mitt. Om språngmars­chen är längre än 300 meter kan thomsongas­ellen springa ifrån geparden.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden