Vilda Djur

Djurens långa vandringar

Vissa djur vandrar tusentals mil längs på land, andra simmar lika långt. Djurens långa resor är verkligen ett krävande uthållighe­tstest.

-

Vissa arter genomför en fast, årlig resa medan andra vandrar hela livet. Det gemensamma är att alla vandrar på grund av sin överlevnad­sinstinkt. Det kan vara förflyttni­ngar som styrs av klimatet, till exempel fåglar som flyger söderut för att undvika de kalla vintrarna i norr. Andra djur förflyttar sig dit maten är, och somliga följer sina instinkter och beger sig till särskilda platser för att para sig. Speciellt fiskar beger sig till bestämda områden för att fortplanta sig. Knölvalen lever i alla världshav, men reser till subtropisk­a farvatten för att kalva och para sig. I Dominikans­ka republiken i Karibien finns det flera kända, grunda kalvningso­mråden. Andra beger sig till ställen där de kan uppfostra sin avkomma i lugn och ro, medan andra djur reser för att uppfylla biologiska behov, som till exempel ömsning. Oavsett vilka de bakomligga­nde orsakerna är, är de långa vandringar­na en nödvändigh­et.

Hur vet de vart de ska resa och när?

Varje art har speciella tecken de är uppmärksam­ma på. Fåglarna som flyger söderut på vinterhalv­året vet att det är dags när dagarna blir kortare och nätterna kallare. Dessa säsongsbas­erade kännetecke­n hjälper dem även att hitta dit de ska. Synliga tecken som solens position, tillsamman­s med kännetecke­n som lukt, ljud och detektion av jordens magnetiska fält hjälper djuren att hitta fram. Hur överlever de sådana resor?

Varför blir de inte trötta? Och hur hittar de mat och vätska?

Innan resan börjar brukar djuren spendera en tid med att äta upp sig. De reser i stora grupper eller låter sig driva med strömmar eller vindar. Rutterna är nära kopplade till årstiderna­s olika väderförhå­llanden. Djuren är därför beroende av hela ekosysteme­t för att komma fram i rätt tid. Det händer att vissa fågelarter kommer fram för tidigt eller reser för sent på grund av klimatförä­ndringar. Om de kommer fram för tidigt finns det inte tillräckli­gt med mat och det drabbas främst ungarna av. Resultatet blir även att rovdjuren får färre fåglar att äta, så konsekvens­erna märks i hela ekosysteme­t.

 ??  ?? En havsläders­köldpadda kan resa 16 000 kilometer.
En havsläders­köldpadda kan resa 16 000 kilometer.
 ??  ?? Två miljoner djur vandrar genom Serengeti varje år.
Två miljoner djur vandrar genom Serengeti varje år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden