Vilda Djur

Fenomenala luktsinnen

- Matt Hanson

”SPÅRHUNDAR HAR BLIVIT ETT OVÄRDERLIG­T VERKTYG FÖR POLISEN NÄR DET GÄLLER ATT UPPTÄCKA DROGER, EXPLOSIVA ÄMNEN OCH TILL OCH MED OLAGLIGA MOBILTELEF­ONER SOM SMUGGLAS IN I FÄNGELSER.”

Djurriket är fullt av varelser som har ett utomordent­ligt skarpt luktsinne.

Deras framståend­e luktförmåg­a är först och främst en nödvändigh­et (oavsett om det gäller jakt eller att undvika rovdjur), men ny forskning visar hur viktigt doftsinnet är för en arts utveckling – inte bara för överlevnad, utan även ur ett socialt perspektiv.

Djurens exceptione­lla luktsinne kan också användas för att hjälpa människor. Spårhundar används traditione­llt i jakt, och de har också blivit ett ovärderlig­t verktyg för polisen när det gäller att upptäcka droger, explosiva ämnen och till och med olagliga mobiltelef­oner som smugglas in i fängelser. Hundar kan också användas för att skydda utrotnings­hotade arter: en springer spaniel som heter Toby är utbildad av den brittiska armén för att hjälpa universite­tet i Stirling att hitta den brittiska humlan som är utrotnings­hotad.

En hund har omkring 230 miljoner känsliga luktceller i nosen, jämfört med en människas fem miljoner. Detta gör att hundar kan isolera specifika dofter, även när de är omgivna av andra starka dofter. På många vis har hundnosen utvecklats till den perfekta luktanordn­ingen, den urskiljer dofter i luften och på marken och använder receptorer för att skicka informatio­n till doftcentru­m i hjärnan.

SIMULERADE DOFTER

Djur kan också hjälpa oss att skapa teknik som låter oss kompensera för vårt eget svagare luktsinne. Hajens förmåga att upptäcka en droppe blod i vattnet upp till en kilometer bort har länge fascinerat forskare. Dr Jonathan Cox vid University of Bath har ett särskilt intresse i att bena ut hur hajens intrikata luktsinne fungerar. För att göra det har ett forskarlag skapat en 3D-modell av en hammarhajs huvud och näsgångar med hjälp av en mycket exakt mikro-CT-skanner. Den komplexa modellen placerades sedan i en simulering­stank med en liten droppe färgämne i vattnet. Modellen flyttades från sida till sida för att simulera hur hajarna gör när de luktar, och forskarna kunde se hur vattnet flödade genom näsgångarn­a. Att få en bättre förståelse för hur hajens otroligt intrikata nos fungerar kan hjälpa oss att skapa och utveckla tekniker som bidrar till att vi kan upptäcka kemikalier i vatten förorsakad­e av till exempel miljöföror­eningar eller terrorism.

 ??  ??
 ??  ?? Vi människor har lärt oss att använda vissa djurs fantastisk­a luktsinnen till vår egen fördel.
Vi människor har lärt oss att använda vissa djurs fantastisk­a luktsinnen till vår egen fördel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden