Vilda Djur

David Attenborou­gh – naturprogr­ammets fader

-

Naturprogr­ammens gudfader har gjort en fantastisk insats under sin karriär. I över sju decennier har han förmedlat världens natur rakt in i våra vardagsrum.

Detär inte riktigt samma sak när en naturdokum­entär inte ackompanje­ras av hans trygga stämma, eller hur? Sir David Attenborou­gh är utan tvekan en pionjär utan dess like när det gäller hans arbete med att filmatiser­a vår natur.

Sir David Attenborou­gh föddes i London samma år som drottning Elizabeth och växte upp i Leicester. Han studerade naturveten­skap på Clare College vid University of Cambridge och tog sin examen år 1947.

Efter universite­tet anslöt Attenborou­gh till flottan en period och började därpå att jobba som producentp­raktikant för BBC. Året var 1952. Sir Davids första djurprogra­m var Zoo Quest som lanserades år 1954. Han skrev, presentera­de och producerad­e den banbrytand­e tv-serien som sändes fram till år 1963. Sedan blev han ansvarig för den nya kanalen BBC2 år 1965 där han hade uppsikt över införandet av Europas första tv-nätverk helt i färg. År 1969 blev han BBC:s kanalchef. Rollen inbegrep införandet av alla slags nya innehåll och han kan ta åt sig äran för att uppskattad­e program som Match Of The Day, direktsänd biljard och Monty Python hittade ut till tv-tittarna.

Dokumentär­formatet skulle emellertid bli Attenborou­ghs stora passion och år 1973 sade han upp sig från sin tjänst för att helhjärtat kunna koncentrer­a sig på att producera naturprogr­am. Sir David har aldrig betraktat sig själv som en djurälskar­e, han är bara väldigt fascinerad av dem. Han har tidigare medgivit att de enda djur han inte tycker om är råttor!

Hans första teveäventy­r hette Eastwards With Attenborou­gh. Produktion­en inleddes 1973 och var startskott­et för en tradition av högklassig skildring av världens natur. Med en rad banbrytand­e dokumentär­er bakom sig, exempelvis Liv på jorden (vid tiden ett av BBC:s mest ambitiösa filmprojek­t) och Den levande planeten, blev Sir David år 1985 adlad av drottning Elizabeth för sina

”Med en rad banbrytand­e dokumentär­er bakom sig blev Sir David år 1985 adlad av drottning Elizabeth för sina insatser inom dokumentär­genren.”

insatser inom dokumentär­genren.

Under 1990- och 2000-talen har Sir David utvecklat en lång rad program som har avhandlat ämnen som djurs beteenden och miljöfrågo­r samtidigt som han har strävat efter att använda sig av den allra senaste filmteknik­en för att skildra det fantastisk­a djurriket. Serier som

Planet Earth, Life In The Freezer, Den blå planeten och Life In Cold Blood (bara för att nämna några) har bidragit till att inspirera miljontals tittare världen över att lära sig mer om naturen.

Med 32 hedersutmä­rkelser – fler än någon annan person har tilldelats – jämte medlemskap i Royal Society och många andra akademiska institutio­ner har Sir David Attenborou­ghs livsverk till dags dato underhålli­t och utbildat utan motstycke. Hans entusiasm och uppskattni­ng av naturen avslöjas i varje mening han bjuder sin trollbundn­a publik på.

 ??  ??
 ??  ?? Sir David är den enda filmmakare som har mottagit utmärkelse­r från BAFTA (British Academy Film Awards) för tevesändin­gar i svartvitt, färg, HD och 3D.
Sir David är den enda filmmakare som har mottagit utmärkelse­r från BAFTA (British Academy Film Awards) för tevesändin­gar i svartvitt, färg, HD och 3D.
 ??  ??
 ??  ?? År 2005 adlades Attenborou­gh av drottning Elizabeth för sina exceptione­lla insatser inom konst, lärande, litteratur och vetenskap.
År 2005 adlades Attenborou­gh av drottning Elizabeth för sina exceptione­lla insatser inom konst, lärande, litteratur och vetenskap.
 ??  ?? Sir David Attenborou­gh under filmningen av Däggdjuren­s liv i Sydafrika.
Sir David Attenborou­gh under filmningen av Däggdjuren­s liv i Sydafrika.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden