Vilda Djur

SUPERSPRIN­TER

Insekten som till och med är snabbare än Usain Bolt.

-

Den bästa löparen i djurriket behöver inte nödvändigt­vis vara den som presterar högst hastighet. Det beror på att den absoluta löphastigh­eten delvis är en funktion av benlängden. En giraff kan springa 58 km/h eftersom den har ett väldigt långt steg, men den rör sig inte mer än 4,27 kroppsläng­der per sekund.

Den hastighets­jämförelse­n bleknar när man ser på de snabbaste löparna bland insekterna. Eftersom de är små är deras steglängd liten, men deras ben är samtidigt väldigt lätta så de kan ta mycket snabbare steg. Australien­s sandjägare (Cicendela hudsoni) är bara 20 mm lång och kan springa 2,5 m/s. Det är otroliga 125 kroppsläng­der per sekund – nästan 30 gånger snabbare än en giraff. Om man skalar upp skalbaggen till en människas storlek skulle den springa i svindlande 824 km/h!

Den kan dock inte hålla farten så länge. Inte för att den blir trött, utan för att den inte kan se. Sandjägare­n springer så fort att dess fasettögon inte hinner ta in tillräckli­gt med fotoner från omgivninga­rna – benen är snabbare än ögonen! Sandjägare­n är ett rovdjur som fångar sitt byte genom att springa ikapp det – därav behovet av snabbhet – men de behöver stanna tre eller fyra gånger under jakten för att låta ögonen komma ikapp innan nästa blinda rusning. Skalbaggen är emellertid så snabb att trots pauserna för orienterin­g springer den ikapp sitt byte.

 ??  ?? Sandjägare­n springer så fort att ögonen inte hinner med.
Sandjägare­n springer så fort att ögonen inte hinner med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden