Vilda Djur

SÅ FUNGERAR FJÄDRAR

En fågels fjäderdräk­t har många olika funktioner. De är viktiga för flygförmåg­an, försvar, perception och ruvning av ägg.

-

Alla fåglar har fjädrar och bara fåglar har fjädrar. Vissa arter kan faktiskt ha över 25 000 fjädrar, fördelade som långa flygfjädra­r, isolerande dunfjädrar och styva stjärtfjäd­rar, som funderar som roder.

Fjädrarna hjälper till med flygningen genom att skapa en smidig kropp som ger flygkraft när luftflödet går över vingarna. Vingarna har dock även andra funktioner. Fåglar är några av världens vackraste djur och de använder sina vackra färger för att attrahera en partner, skrämma fiender samt för att smälta in i terrängen.

Fåglarnas fjäderdräk­ter skiljer sig beroende på ålder, kön och årstid. De har färgseende och hanens fjäderdräk­t är avgörande för hur attraktiv han är för honorna, och därmed hur stor chans han har att para sig. Detta gäller även åt andra hållet. Hos en del fågelarter bedömer hanarna hälsan på honorna baserat på deras fjäderdräk­t. De flesta färgerna kommer från kemiska pigment som melanin, arotenider och porfyriner. Dessa producerar i fjädrarna när de växer. Andra färger kan även skapas av ljus som sprids från strukturer i fjädrarna. Spektakulä­ra färger kan bero på en kombinatio­n av dessa två. När fjädrar med gula pigment ligger över fjädrar som reflektera­r blått ljus bildas exempelvis en fjäderdräk­t som ser grön ut.

Vissa fåglar använder färgerna som kamouflage. Allt eftersom årstiderna skiftar kan fåglarnas hormoner skicka ut instruktio­ner om att fälla gamla fjädrar. Detta kallas för ruggning.

Istället växer det ut nya fjädrar som passar omgivninge­n bättre. Fåglar från snörika regioner kan vara vita på vintern, men när snön försvinner byts de vita fjädrarna ut mot fjädrar med mer passande färger.

Fåglar byter även fjädrar regelbunde­t för att ersätta skadade fjädrar, eftersom en fjäder inte kan läka sig själv. En ruggning kan vara partiell eller total, och medan den pågår byts den skadade fjädern ut. Om en fjäder faller av börjar en ny fjäder växa ut direkt. Det krävs mycket energi när nya fjädrar växer ut, så en partiell eller total ruggning sker aldrig under tider på året då det sker andra krävande saker. Detta kan till exempel vara parning, bobyggning eller under flyttfågla­rnas långa resor.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden