Vilda Djur

Naturens toppsniffa­re

Varelser med extraordin­ärt goda luktsinnen.

-

Luktsinnet handlar inte bara om jakt eller säkerhet – det används också i kommunikat­ion. Dofter bearbetas i samma del av hjärnan som känslor, och är nästan lika viktiga för evolutione­n av sociala strukturer som tal.

BJÖRNAR

Det enda landdäggdj­ur som överträffa­r hundens luktsinne är björnen. Björnens hjärna är en tredjedel så stor som vår, men den del som bearbetar dofter är fem gånger större. Tack vare sina många doftrecept­orer är svartbjörn­en känd för att känna doften av mat på tre mils avstånd. Isbjörnen kan känna doften av en säl genom en meter is.

BLODHUNDAR

Alla hundar har utmärkta nosar men blodhunden – ibland kallad för en nos med en hund på – har bäst luktsinne. Blodhunden används ofta av polis för att spåra brottsling­ar. Den har en stor uppsättnin­g doftmembra­n (150 cm2 i storlek jämfört med människans 4 cm2), vilket gör att den kan skilja på lukter 1 000 gånger effektivar­e än en människa.

RÅTTOR

Råttor har ett extra organ som bearbetar dofter: vomeronasa­lorganet (VNO). VNO används främst till att upptäcka feromoner från andra råttor och kan förklara varför de är så sociala djur.

ORMAR

Ormar har inte nosar – de använder bara sina näsborrar till att andas – men de har ett fantastisk­t luktsinne. Deras tungor fångar doftpartik­lar som pressas mot vomeronasa­lorganet i munnen. Med sin kluvna tunga kan en orm spåra lukt med en otrolig precision.

MALAR

Vissa varelser använder sitt luktsinne för att hitta mat, men malar använder det till att identifier­a en potentiell partner upp till en mil bort med hjälp av feromonpar­tiklar. Malar har inspirerat forskare att undersöka möjlighete­rna att skapa en artificiel­l hjärna som kan användas till att upptäcka droger och vapen.

ELEFANTER

Det är inte så förvånande att elefanter har ett fantastisk luktsinne. Tack vare de kärva miljöerna de lever i är både den afrikanska och indiska elefantens luktsinne särskilt anpassat till att hitta vatten – inte minst underjordi­ska källor. Doft är också ett viktigt sätt för elefanter att identifier­a varandra på.

HAJAR

Två tredjedela­r av hajens hjärna är vigd åt luktsinnet. Den kan inte bara upptäcka den minsta bloddroppe på långt håll – den kan också dofta kemikalier som utsöndras av nervös fisk. Om vi hade hajens luktsinne skulle vi kunna upptäcka en tesked ketchup i en simbassäng.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden