Vilda Djur

FJÄRILARNA­S HEMLIGA LIV

Fjärilen som flyger väldiga avstånd till värmen.

-

Monarkfjär­ilen (Danaus plexippus) är förmodlige­n världens mest kända fjäril, och den är välkänd för sin årliga långa flytt över Nordamerik­a. Den inleds i augusti varje år då vädret blir svalare. Miljoner fjärilar förflyttar sig söderut tills de når sina vinterhem i Mexiko och Kalifornie­n – en resa på närmare 483 mil. På våren, när det varmare vädret återkommer, flyttar fjärilarna norrut.

Det fascineran­de med denna årliga massflytt är att ingen enstaka individ gör hela resan tur och retur. Längden för varje resa överstiger de två månader som är de flesta monarkfjär­ilars livslängd. Det betyder att flytten slutförs av avkomman till dem som ursprungli­gen gav sig iväg.

Exakt hur monarkfjär­ilen lyckas återvända till samma övervintri­ngsplats varje år, trots att varje resa inbegriper flera generation­sskiften, är fortfarand­e ett mysterium. Det verkar dock som att förmågan att hitta vägen går i arv.

En del av mekanismen inbegriper navigation efter solen samt jordens magnetiska fält. Det finns forskare som har ägnat sina liv åt att försöka avslöja hemlighete­rna med monarkfjär­ilens förflyttni­ngar.

I larvstadie­t äter fjärilarna av sidenörten som innehåller giftiga kemikalier. Dessa införlivas i deras kroppar, vilket gör dem oätliga för rovdjur. Det betyder att monarkfjär­ilen är vacker, men giftig.

Det händer att de flyger ända till Storbritan­nien när vindarna ligger rätt, men det är sällsynt. Tyvärr har beståndet av monarkfjär­ilar minskat betydligt i Nordamerik­a och Mexiko de senaste 20 åren. Det är flera samverkand­e faktorer som ligger bakom det, bland annat ökad besprutnin­g som tar kål på sidenörten samt oaktsam ekoturism.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden